Biyolojinin Türkçesi...

Hemen terim aramaya başlayın...

Çökelme [ Fizyoloji ( fizy. ) ]

(İng. precipitation) 1.kim. bk. Aglütinasyon Bir çözelti ya da katı-sıvı çözeltilerde katı parçacıkların dibe çökmesi.
2. hay. fiz. Özellikle bakteriler, kırmızı kan hücreleri ve protozoonları kendiliğinden, belirli bir antikor veya yabancı bir maddeyle karşılaşmasından sonra bir arada yığınlar meydana getirilmesi olayı.

 


© 2020-2016 biyolojiterimleri.com | Tüm hakları saklıdır. | Karasu Web Tasarım