Biyolojinin Türkçesi...

Hemen terim aramaya başlayın...

Fertilite [ Biyoloji ( biyo. ) ]

(İng. fertility, Osm.müsmüriyet) (karşılık: verimlilik)  1.eko. Birim zamanda meydana getirilen yavru sayısı ile ölçülen, bir bireyin ya da popülasyonun üreme kapasitesi.
2.hay. fiz. Erkek hayvanların dişiyi dölleyebilme, dişilerin de gebe kalabilme ve yavru doğurabilme ölçüsü.

 


© 2020-2016 biyolojiterimleri.com | Tüm hakları saklıdır. | Karasu Web Tasarım