Biyolojinin Türkçesi...

Hemen terim aramaya başlayın...

Maltoz [ Biyokimya ( biyokim. ) ]

(İng. maltose, malt sugar) (karşılık:  malt şekeri) Nişastanın ptiyalin ve amilâz enzimleri ile hidrolizi sonucu meydana gelen, formülü C12 H12 O11  olan, iki glikozdan oluşmuş bir disakkarit şeker.

 


© 2020-2016 biyolojiterimleri.com | Tüm hakları saklıdır. | Karasu Web Tasarım