Biyolojinin Türkçesi...

Hemen terim aramaya başlayın...

Özümleme [ Fizyoloji ( fizy. ) ]

(İng. assimilation, Osm. temessül) bk. Asimilasyon,Yapım  1. bit. fiz. Ototrof organizmalarda karbondioksit, azot, su gibi basit inorganik maddelerin çevreden alınarak organizmanın karmaşık yapılı organik bileşiklerine katılması.
2. hay. fiz. Heterotrof organizmalarda sindirilen besin maddelerinin karmaşık yapılı biyomoleküllere dönüştürülmesi.

 

  


© 2020-2016 biyolojiterimleri.com | Tüm hakları saklıdır. | Karasu Web Tasarım